Träning ( Alla )

Träning för alla Brännkyrkahallen. Tellusborgsvägen 10

Gradering

Anmäl er till graderingen via anmälningslistan i klubblokalen. Betalning på plats före graderingen, kontant eller via swishObligatorisk klädsel: Dräkt och bälte